TABEL DATA SHIO 2020

TABEL DATA SHIO 2018

TABEL DATA SHIO DIBAWAH INI BERLAKU UNTUK TAHUN 2018
SHIO 1 : ANJING
01 13 25 37 49 61 73 85 97
SHIO 2 : AYAM
02 14 26 38 50 62 74 86 98
SHIO 3 :MONYET
03 15 27 39 51 63 75 87 99
SHIO 4 : KAMBING
04 16 28 40 52 64 76 88 00
SHIO 5 : KUDA
05 17 29 41 53 65 77 89
SHIO 6 : ULAR
06 18 30 42 54 66 78 90
SHIO 7 : NAGA
07 19 31 43 55 67 79 91
SHIO 8 : KELINCI
08 20 32 44 56 68 80 92
SHIO 9 :HARIMAU
09 21 33 45 57 69 81 93
SHIO 10 : KERBAU
10 22 34 46 58 70 82 94
SHIO 11 : TIKUS
11 23 35 47 59 71 83 95
SHIO 12 : BABI
12 24 36 48 60 72 84 96

TABEL DATA SHIO 2018